Nasıl Katılabilirim?

Kampanyaya katılmak için, bankalarda kampanya için açılan hesaplara her ay için 50 TL yatırılması gerekiyor.
Bankaya para yatırırken katılımcının TC numarasını ve telefon numarasını "açıklama" bölümüne yazdırması zorunlu.
Para yatırırken eksik veya hatalı bilgi verilmesi nedeniyle doğabilecek aksaklıklardan ve hak kayıplarından, tamamen katılımcının kendisi sorumludur.

KAMPANYA KOŞULLARI

1) Kampanyayı düzenleyen ve yürüten: ÇORLU KAYMAKAMLIĞI Adres :Şeyhsinan Mah. Fatih Cad. No:1 Çorlu/Tekirdağ Vergi Numarası : 2610301800

2) Kampanya Tarihi : Başlama Tarihi ve Saati : 01 Nisan 2015 - 09:00 BitişTarihi ve Saati :31 Mart 2016-17:00 Kapsadığı yerler: Tüm Türkiye

3) Çekilişler: 1. ara çekiliş; Nisan-Mayıs-Haziran 2015 aylarını kapsar. Çekiliş tarihi 15/07/2015'tir. 2. ara çekiliş;Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 aylarını kapsar. Çekiliş tarihi 15/10/2015'tir. 3. ara çekiliş; Ekim-Kasım-Aralık2015 aylarını kapsar. Çekiliş tarihi 15/01/2016'tir. 4. ara çekiliş; Ocak-Şubat-Mart 2016 aylarını kapsar. Çekiliş tarihi 15/04/2016'dır. Büyük Çekiliş; Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2015, Ocak -Şubat -Mart 2016 aylarını kapsar. Çekiliş tarihi 15/04/2016'dır. Çekiliş hediyesi 2015 model Seat İbiza 1.4 Style N 85 hp. marka araba olacaktır. Çekiliş listesi bankaların vereceği listeler üzerinden bu şartı yerine getirmiş kişilerden oluşacaktır. 12-18 yaş arası kişiler çekilişte hediye kazanmaları halinde, hediyeleri velisine teslim edilecektir.Çekiliş sonucu hediye kazananlar kampanya web sitesinde ilan edilecektir, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde hediyelerini teslim almayanların hediyesi Kaymakamlığın belirleyeceği kuruma bağışlanacaktır.

4) Çekilişlere Katılma Şartları; 1.Çekiliş için Nisan-Mayıs-Haziran 2015 aylarında, 2.Çekiliş için Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 aylarında, 3. Çe­kiliş için Ekim-Kasım-Aralık 2015 aylarında, 4. Çekiliş için Ocak-Şubat-Mart 2016 aylarında. Kampanya hesaplarından herhangi birine 1 aylık 50TL yatırılması ile 1 çekiliş hakkı, 2 aylık toplam 100 TL yatırılması ile 2 çekiliş hakkı, 3 aylık toplam 150 TL'nin yatırılması ile 3 çekiliş hakkı kazanılmış olacaktır. Büyük çekiliş için katılımcıların en az dokuz ay ve üzeri bedeli hesaplarına düzenli olarak yatırmaları gerekmektedir. Kampanya başlangıcında 600TL'yi peşin yatıran her kişi ara çekilişlerde üçer çekiliş hakkına sahip olacaktır. Çekiliş listesi bankaların vereceği listeler üzerinden bu şartı yerine getirmiş kişilerden oluşacaktır. Çeki­liş sonucu hediye kazanan talihli kampanya web sitesinde ilan edilecektir. Araç Talihlisinin hediyesi 31/05/2016 tarihinde teslim edilecektir. Katılımcıların Bankaya para yatırırken açıklama bölümüne TC Kimlik Numa­rası ve telefon numaralarını yazmalarını zorunludur.

 

5) Çekilişin Nerede ve Ne şekilde yapılacağı: Çekiliş Orion Alışveriş Merkezi'nde saat 15:00'te yapılır. Toplam katılımcı sayısının rakam haneleri kadar torba veya kutulara yeteri adette konulan numaralı toplarla çekilmesi su­retiyle, noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecektir. Çekiliş yapılırken önce her bir hediye için asil talihliler belirlenecek, tüm asil talihlilerin belirlenmesinin ardından asil talihli sayısı kadar yedek talihli belirlenecek. Aynı çekiliş dönemi içerisinde bir kişi sadece bir adet hediye kazanabilir. Çekilişler esnasında hediye kazanmış bir kişinin numarası tekrar çıkarsa, o hediye için bu çekiliş tekrar çekilir. Çekiliş, daha önce hiç hediye kazanmamış kişi çıkana kadar tekrar edilir. Asil talihliler tarafından alınmayan hediyeler, sırasıyla 1. yedek talihliden başlayarak verilir.

 

6) Çekiliş sonuçlarının ilan edileceği gazeteninAdı: Çorlu Yerel Gazeteler, Tarihi: Yapılacak her çekilişin iki gün sonrası. Ayrıca, çekiliş so­nuçları www.sankibiraktim.com internet sitesinde ilan edilecektir. Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin adreslerine aynı anda taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır.

7) Asil talihlilerin son başvuru tarihi : Gazete ilanlarında belirtilecektir. Yedek talihlilerin son başvuru tarihi : Gazete ilanlarında belirtilecektir, ikramiyelerin son teslim edilme/kullanma tarihleri:  Gazete ilanlarında belirtilecektir.

8) Kampanyada Toplanan Paraların Katılımcılara Geri Ödeme Şekli: Kampanya bitiminde katılımcıların bankalara yatırdıkları bedeller, yatırdıkları hesaplara geri iade yada TC Kimlik numaraları ile ilişkilendirilerek yatırdıkları bankaların tüm şubelerinden geri iade şeklinde yapılacaktır.

9) Diğer hususlar: 

- İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

- Hediye teslim yeri Çorlu Kaymakamlığı'dır.

- Çorlu Kaymakamı ve proje çalışmalarında görev alanlar çekilişe katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.

- Her bir kişi adına, her bir ay için sadece 50 TL yatırılabilir. Bir kişi adına bir ay için 50 TL'den fazla para yatırılması, çekiliş şansını artırmayacak, ekstra hiçbir hak sağlamayacaktır.

- Kampanya süresinde kampanyadan vazgeçip parasını almak isteyenlerin yatırdıkları miktar en geç bir ay içerisinde kendilerine iade edilecektir. Bu hususlar, kampanya ve çekiliş ile ilgili tüm duyuru ve basılı materyallerde yer ala­caktır. Bu kampanya ve çekilişlere iştirak eden herkes bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

10) Para yatırılırken eksik veya hatalı bilgi verilmesinden tamamen şahısların kendi sorumludur. Yanlış veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıpları nedeniyle Çorlu Kaymakamlığı sorumlu tutulmaz.

11) Çorlu Kaymakamlığı, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

12) Yazı ve basım hataların­dan Çorlu Kaymakamlığı sorumlu değildir.

13) Uyuşmazlıklar durumunda Çorlu Mahkemeleri yetkilidir. Bu kampanyaya katılan herkes bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.