28.04.2015 12:31 zaman: 3 yrs

Sigara Bağımlılığı ve Ruhsal Hastalık İlişkisiSigara bağımlılığı ve şizofreni ilişkisi
Psikiyatrik hastalıkları olan bireylerde sigara bağımlılığı genel nüfusa
göre daha fazla görülmektedir. En önemli psikiyatrik bozukluklardan birisi
olan şizofreni hastalarının yaklaşık % 50-80'i aynı zamanda sigara bağımlısıdır.
Şizofrenler daha ağır sigara içicisidir ve sigarayı bırakmaya daha az
isteklidirler. Sigara, beyindeki çeşitli etkileşimler ve şizofrenide kullanılan
bazı ilaçların yan etkilerini azalttığı için hastalar tarafından daha fazla kullanılmaktadır.

Sigara bağımlılığı ve depresyon ilişkisi
Sigara bağımlılığı ile depresyon arasında bir ilişki olup olmadığı birçok
araştırmacı tarafından incelenmiştir. Yapılan bazı araştırmalarda, majör
depresyon ile sigara bağımlılığı arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu
çalışmalarda yaşamının belirli bir döneminde majör depresyon geçirmiş
kişilerde sigara kullanımı bu hastalığı olmayanlara göre oldukça yüksek
bulunmuştur. Sigara bağımlılarında depresyon geçirme olasılığı sigara
bağımlısı olmayanlara göre iki kat fazla olduğu ifade edilmektedir.
Depresyonu olan bireylerde sigara bağımlılığı oranı artarken, zaten sigara
bağımlısı olan bireylerde depresyonun olması da bu bireylerin daha
fazla sigara içerek bağımlılıklarının artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle
de depresyonu olan bireylerin sigara bırakmada daha başarısız oldukları
görülmüştür.